Posted by: krutassanee | พฤษภาคม 30, 2012

กิจกรรมที่ 1

นักเรียนร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียน  ดังต่อไปนี้

1. ทำการทดสอบก่อนเรียน  โดยไปที่เมนูด้านขวามือของนักเรียน  ที่เมนูการเรียน  คลิก การทดสอบก่อนเรียน

2. นักเรียนเข้ากลุ่มและร่วมกันสนทนาถึงการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นในสังคมปัจจุบันโดยให้เหตุผลประกอบ พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลจากการสนทนาลงในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 1

3. นักเรียนในกลุ่มช่วยกันหลอมรวมพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นกับสังคมไทยในยุคปัจจุบันที่มีความเกี่ยวพันกัน  โดยจัดให้เป็นกลุ่มๆ พร้อมทั้งบันทึกพฤติกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 2

4. นักเรียนนำพฤติกรรมที่แยกแยะได้มาจัดให้เข้าหมวดหมู่ พร้อมทั้งสรุปพฤติกรรมนั้นๆ ดังนี้
1. อารมณ์และความเครียด
2. อนามัยเจริญพันธุ์
3. การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นกับสังคมไทย
4. ปัญหาของวัยรุ่น
และบันทึกพฤติกรรมลงใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 3

5. นักเรียนในกลุ่มแบ่งหัวข้อจากข้อ 4 ไปศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม  และเตรียมสรุปเนื้อหา ความรู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปค้นคว้ามาเล่าให้เพื่อนๆในกลุ่มฟัง

6. นักเรียนสรุปความรู้ที่นักเรียนได้เกี่ยวกับการเปลี่ยงแปลงของวัยรุ่นกับสังคมไทยจากการร่วมกันสนทนาในกลุ่มลงในช่องการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

Advertisements

Responses

 1. วัยรุ่นไทย มีการเปลี่ยนเเปลง เช่นการต้องการความเป็นอิสระ ไม่ชอบบังคบ เข้มงวด กวดขัน เชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่

  • เราก็อย่าเชื่อคนง่ายสิ

 2. ดีต่อการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวัน

 3. วัยรุ่นสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพราะโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การติดเพื่อน แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสังคม

 4. วัยรุ่นเดี่ยวนี้ชอบเล่นเกมส์ติดเกมส์เช่น เกมส์ ปนรถ(gta)

 5. การเปลี่ยนเเปลงของวัยรุ่น คือ อารมณ์เปลี่ยนเเปลงรุนเเรง เพราะติดเกมส์ที่รุนเเรง

 6. วัยรุ่นชอบเที่ยวกลางคืนเริ่มติดเพื่อนมากมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ต้องการสิ่งแปลกใหม่

 7. เมืื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นจะเห็นได้ชัดเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งกลุ่มเพื่อนอย่างเห็นได้ชัดเจน วัยรุ่นจากมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศทางสติปัญญาทางสังคมทางอารมณ์ * เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นแล้วการกระทำจะเปลี่ยนแปลงไปดดยส้นเชิง เช่น วัยรุ่นชอบหนีเที่ยวกลางคืน สูบบุหรี่ติดยา ติดเพื่อน ติดเกมส์ ฯลฯ

 8. สังคมไทยต่อการเปลี่นแปลงของวัยรุ่น >//<
  วัยรุ่นมีทิถิต่อผู้อื่นแค่ใส่เสื้อคนละสีก็ไม่ชอบแล้ว
  ชอบคนที่มีความคิดเดียวกัน@_@

 9. วิชาสุขศึกษาทำให้เรารู้ว่าร่างกายมนุษย์เปลื่ยนแปลงบ่อย

 10. การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นในสังคมไทย เช่น วัยรุ่นปัจจุบันจะมีอารมณ์ที่รุนแรงและโมโหง่ายเพราะวัยรุ่นส่วนใหญชอบเล่มเกมส์ที่รุนแรงเลยทำตาม

 11. วัยรุ่นสมัยนี้ชอบทำตามใจตัวเอง ไม่เชื่อฟังพ่อแม่

  • วัยรุ่นสมัยนี้ชอบทำตามใจตัวเอง ไม่เชื่อฟังพ่อแม่

 12. ปัจบันวัยรุ่นนี้ติดเกมส์อาจเป็นเพราะเพื่อนชักชวนติดยาเสพติด ไม่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านและตั้งครรภร์ในวัยเรียน

 13. วัยรุ้นมีการเเต่งต่างกันเช่น ดื่ม สุรา

 14. ดีต่อชีวิตของเราในวัยรุ่น และการดำรงชีวิต

 15. วัยรุ่นสมัยนี้ ติคเพือน ติดยา และติดเกมส์

 16. การเปลี่นเเปลงด้านเพศ เช่น ท้องก่อนเเต่ง

 17. วัยรุ่นไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศทางสติปัญญาทางสังคมทางอารมณ์ *

 18. วัยรุ่นสมัยนี้ชอบความอิสระไม่ชอบให้ใครบังคับ

 19. วัยรุ้นส่วนใหญ่อารมณ์เปลื่ยนแปลงบ่อย

 20. เกิดจากการติดเพื่อนเพื่อนพาไปลอง

 21. วัยรุ่นไม่ชอบบังคับจิตใจชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตนเองชอบความท้าทายมีความมั่นใจในตัวเองสูง

 22. การเปลี่ยนแปลงของวัยรุนกับสังคมมีหลายอย่างมีทั้งดีและเสีย มีทั้งการรักสวยรักงาม ความมั่นใจในตนเองสูง

 23. วัยรุ่นมีรายอย่างเช่น ติดยา ติดเพื่อน ติดเกน แล้ว อารมณ์

 24. วัยรุ้นกับสังคม วัยรุ้นเดืยวนี้แย่ะมาก เช่น ติดยาเสพติด ติดเกมส์ และเพื่อนโลกทางออนลาย

 25. การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นคือการตั้งครรภ์ในวัยเรียนทำให้เสียโอกาสในการเรียนต่อและต้องลำบากในการเลี้ยงลูก

 26. วัยรุ่นสมัยนี้ชอบมีเรื่องนอกโรงเรียนบ่อยๆๆ

 27. วัยรุ้นมีการเปลี่ยนเเปลงด้านอารมณ์บ่อยมักจะติดเกมคอมพิวเตอร์เเละติดยาเสพติด

 28. การ

 29. วัยรุ่นสมัยนี้ชอบมีลูกก่อนวัยอันควรและติดเกมส์

 30. เพื่อนพาไปติดยาเสพติด

 31. ปัญหาวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์เช่น ไม่เชื่อฟังพ่อ แม่

 32. วันรุ่นปัจจุบันติดเทน เช่น ดาราเกาหลี การแต่งตัว กระเป๋า เสื้อผ้าbannaen.

 33. วัยรุ่นชอบเป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบให้ใครมายุ่งรักอิสระ

 34. วันรุ้นเดียวนี้ติดเกมส์ และเฟื่อนโลกทางออนลาย

 35. การเปลี่ยนเเปลงของวัยรุ่นคือตั้งครรภ์ในเวลาเรียน

 36. วัยรุ่นส่วนมากติดเกมส์

 37. วัยรุ่นท้องตอนเรียนแต่งงานตอนมีลุกก่อนอายุวับรุ่เล่นเกมส์ทำไห้ผลการเรียนต่ำและช่ากว่ายเพี่อนสิ่งเเวดลอมทำไห้มนุษย์เปลี่ยนเเปลงบ่อย

 38. วัยรุ่นมีพบวัยรุน สมัยนี้ มีแฟนตั้งเเต่เล็ก ชอบมั่วสุมยาเสพติด ตามเพื่่อน ยกพวกตีกัน

 39. วัยรุ่นมักจะทำตามใจตนเอง ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่

 40. วัยรุ่นในปัจจุบรรติดยา บ้ายา ไอช์ ฯลฯ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: