Posted by: krutassanee | กรกฎาคม 8, 2012

เตรียมตัวทำโครงงานสุขศึกษาพัฒนาคุณธรรม

 โครงงานสุขศึกษาพัฒนาคุณธรรม

หลังจากที่นักเรียนเข้าร่วมกลุ่มและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเตรียมศึกษาค้นคว้าวิธีการทำโครงงาน  ดังนี้
        1.  นักเรียนศึกษาขั้นตอนและวิธีการทำโครงงาน
        2.  เมื่อนักเรียนศึกษาจากตัวอย่างการเขียนรายงานโครงงานแล้ว ให้นักเรียนแจ้งเรื่องโครงงานในช่องให้ความเห็นด้วยค่ะ

 

Advertisements

Responses

 1. ชื่อกลุ่ม Angry Bird
  สมาชิก
  ด.ช.นนทวัฒน์ ภูมี
  ด.ช.จักรพันธ์ คำพิพจน์
  ด.ญ.บุญรอด คำจัตุรัส
  ด.ญ.ปาริชาติ ด่านณรงค์
  ชื่อโครงงาน การดื่มแอลกอฮอล์และการบริหารจิตและเจริญปัญญา

 2. ชื่อกลุ่มสติปัญญาด้านสังคม
  สมาชิก
  ด.ช. ศักรินทร์ ดียิ่ง
  ด.ช. อโนทัย สุพันธ์
  ด.ช. กฤษณะ เหลาคำ
  ด.ช. บัณฑิต ทัพธานี
  ชื่อโครงงาน ความรุนแรงและการปฏิบัติธรรม

 3. กลุ่ม อกหักเพราะรักเด็ก
  สมาชิก
  1. ด.ญ. ปาริชาติ บุตะเคียน
  2. ด.ช. พิชญะ สุทธิเดช
  3. ด.ญ. รัชนก พะยุหะ
  4. ด.ช.ภาณุพงศ์ รักเชื้อ
  เรื่อง ปปัจธรรม 3 กับการกระทำของวัยรุ่น

 4. เจน แก้ว หมี โอ๋ โอ้โหเก่งจังเลย
  สมาชิกในกลุ่ม ด.ช. ศรายุธ หัสดง ด.ญ.กาญจนา ศรีอุ่น ด.ญ. จุรีรัตน์ พรมแสน
  ด.ญ.กุลจิรา ยอดมณี
  ชื่อโครงงาน อิทธิบาท 4 เพื่อพัฒนาอารมณ์และจิตใจของวัยรุ่น

 5. เรื่องสัมมากัมนันตะพฤติกรรมเสี่ยงต่อวัยรุ่มและคาวมร่นแรง
  ด.ญ.ศุภกร ขอประสงค์
  ด.ญ.ศิริภัสสร ขอประสงค์
  ด.ช.มุนี ศรีสุเนิน
  ด.ช.เกียรติพงษ์ หัสสาลีมูล

  • ชื่อกลู่ม ลูกของพ่อ
   สมาชิกในกลุ่ม
   ชื่อ ด.ญ.ศุภกร ขอประสงค์
   ชื่อด.ญ.ศิริภัสสร ขอประสงค์
   ชื่อด.ช.เกียรติพงษ์ หัสสาลีมูล
   ชื่อด.ช.มุนี ศรีสุเนิน
   ชื่อโครงงาน สัมมากัมมัมตะ พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นและควางรุนแรง

 6. กลุ่ม อนุบาลทางเรียบ
  สมาชิก
  1. ชุติพงษ์ เมฆเปรียญ
  2. วาสสนา สวัสดี
  3. พิมพ์วิภา อนุนิวัฒน์
  4. ณัฐวุฒิ เติมสุข
  การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนด้วยการบริหารสุขภาพจิต

 7. ณบัดนาว สมาชิกกล่ม ด.ญ เข็มพลอย พุ่มไสว ด.ญวิลัยพร ไพเราะ ด.ช ศรัญญู วงค์ไกล ด.ช ภานุพงศ์ ภูมิภูเขียว
  โครงงานเรื่อง ไตรสิกขาพัฒนาสุขภาพจิต

 8. ชื่อกลุ่ม x x x y
  ชื่อสมาชิก
  ด.ช.ประธาน โสมาสี
  ด.ญ.ศริน สุขเสวย
  ด.ญ.รัตนาพร สายสังข์
  ด.ญ.สายธาร ช่างต่อ
  ชื่อโครงงาน การบริหารจิตในการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ

 9. วันนี้ทำโครงงานสนุกมากเลยครับ ได้ความรู้ว่าถ้าระบายสีทับตัวหนังสือเวลาซีลอค จะมองไม่เห็นตัวหนังสือ

 10. วันนี้ทำงานสนุกมากเลยค่ะได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นกลุ่มสามัคคีกันในกลุ่มและได้รู้ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเสริมสุขภาพในชุมชนด้วยการบริหารจิต

 11. ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานและการทำโครงงานและขั้นตอนการทำงาน
  และได้ความรู้เกี่ยวกับไตรสิกขาเพื่อนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  • การทำงานและได้ความรู้เกี่ยวไตรสิกขาเพื่อนำไปใช้ในชีวิต

 12. รู้สึกดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มและสนุกมาก ได้รู้เรื่องคุณธรรมและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

  • วันนี้ทำโครงงานสนุกมากเลยครับ วันนี้ได้ความรู้เรื่องการบริหารจิตใจ

 13. วันนี้ได้ทำโครงงานสูขศึกษาสนุกมากเลย และได้ความรู้เกียวไตรสิกขาด้วย

 14. วันนี้ทำโครงงานกดดันมากๆๆครูนับเวลาทุกนาทีเลยค่ะ รีบมากๆ

  ได้ประโยชน์เกี่ยวกับอิทธิบาท4และอารมณ์จิตใจของวัยรุ่นและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 15. แหม…ทำโครงงานอย่างมีความสุขกันน่าอิจฉาจริงเลยนะครับ

 16. วันนี้ผมทำงานรู้สึกเครียดมากเพราะกลุ่มผมไม่มีใครได้เรื่องเลย

 17. ได้รับความรู้เกี่ยวกับอิทธิบาท 4 และอารมณ์ของวัยรุ่น

 18. ได้รับความรู้เกี่ยวกับ อิทธิบาท 4 กับจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ้น ว่าสัมพันกันอย่างไร !

 19. ได้รับความรู้เละประโยชน์เรื่อง การดื่มแอลกอฮอล์และการบริหารจิตและการเจริญปัญญา และได้รู้จักการทำงานเป็นทีม และความสามัคคีกันในกลุ่ม

 20. วันนี้ทำงานอย่างสามัคคีช่วยกันทำงานกันและก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์และการบริหารจิตและการเจริญปัญญา

 21. ทำไมทำงานไม่สนุกกับเขาเลยเรา ทำงานไม่ทันเลยจริงๆ

 22. ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องวัฏฏะ3และอาหารเสริมของวัยรุ่นแล้วได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง

 23. วันนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับอิทธิบาท 4 และ อารมณ์และจิตใจของวัยรุ่นได้มาก

 24. ได้รับความรู้ประโยชน์ ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม และความสามัคคีกันในกลุ่ม

 25. ได้รับความรู้ ความรู้สึกสนุกมาก

 26. วันนี้ทำงานสนุกมากเเละช่วยกันทำงานเเละได้ความรู้เกี่ยวกับการดื่มเเอลกอฮอล์เเละการบริหารจิตเเละการเจริญปัญญา

 27. วันนี้ครูให้ทำงานและคุณครูจับเวลาหนูรู้สึกเหมือนโรคประจำตัวจะกำเลิบตื่นเต้นที่สุดเลยคะและหนูได้ความรู้เกี่ยวกับไตรสิกขาที่สามารถนำมาพัฒนาสุขภาพจิตได้และได้รู้ปัญหาของสุขภาพจิตด้วย

 28. วันนี้ทำงานอย่างสามัคคีและช่วยกันทำงานอย่างดี

 29. จะทำงานให้มีความสุขต้องตั้งใจและสนุกกับงานนะครับ แล้วคุณจะทำงานอย่างมีความสุขแน่นอน

 30. วันนี้อากาศดีๆเลยทำงานมีความสุข

 31. ทำงานได้ดีมาก

 32. ได้รับความรู้เรื่องความรุนแรงและการปฏิบัติธรรมไปใช้ในประวัน

 33. วันนี้งานก็ยังไม่เสร็จเหลือเยอะเลย เซ็งจังเลย!

 34. ได้รับความรู้เรื่องความรุนแรงและการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเรา

 35. วันนี้อากาศดีเลยทำงานเสร็จค่ะ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: