สื่อการเรียนรู้

หลักการ/แนวคิด

          การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นั้น  สิ่งสำคัญนอกเหนือจากการเลือกสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม  ก็คือการใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ  และจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมตัวของครูผู้สอน   ครูผู้สอนจำเป็นต้องเตรียมการในด้านต่างๆ  ก่อนที่จะนำสื่อการเรียนรู้ไปใช้  กล่าวคือ
                                1.  ศึกษาเนื้อหาในสื่อการเรียนรู้ที่ได้เลือกไว้  เพื่อตรวจสอบดูว่าเนื้อหามีความสมบูรณ์ตามที่ต้องการหรือไม่  จะได้จัดหาหรือจัดทำสื่อชนิดอื่นเพิ่มเติม
                                2.  ทดลองใช้สื่อการเรียนรู้บางประเภท  ซึ่งอาจมีความยุ่งยากในการใช้หรือต้องการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อชนิดนั้นๆ  เช่น  ลำดับขั้นตอนการนำเสนอสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนเพียงพอหรือไม่ เหมาะสมกับเวลาเพียงใด  มีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้าง
                                3.  จัดเตรียมอุปกรณ์  เครื่องมือ  เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในขณะที่ใช้เพราะการใช้เวลานานเกินไปในการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์จะมีผลให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้น้อยลง  นอกจากนี้ควรตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆให้ครบถ้วนและอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานด้วย

วิธีการใช้สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

     1.  ครูให้คำแนะนำในการใช้สื่อการเรียนรู้
     2.  ศึกษาคู่มือการใช้สื่อการเรียนรู้
       3.  นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากห้องคอมพิวเตอร์
     4.  นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากห้องสมุด
       5.  ปฏิบัติตนตามระเบียบและข้อตกลงการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
     6.  ปฏิบัติตนตามระเบียบและข้อตกลงการใช้ห้องสมุด

รายละเอียดสื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้เชิงสร้างสรรค์

 –  ชุดส่งเสริมความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง อารมณ์และความเครียด
–  บทความอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง อารมณ์และความเครียด
–  ความรู้เรื่อง อนามัยเจริญพันธุ์
–  ชุดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่องการวางแผนครอบครัว
–  หนังสั้นเรื่อง สามชุก
–  หนังสั้นเรื่อง รักจัดหนัก
–  หนังสั้นเรื่อง ศพเด็ก2002
วีดีโอคลิปการสอน เรื่อง ทักษะทางอารมณ์
–  วีดีโอคลิปการสอน เรื่อง ทักษะการปฏิเสธ
–  https://krutassanee.wordpress.com
–  http://krusorndee.net/group/tassanee2012

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: