การออกแบบการเรียนรู้

    กำหนดเป้าหมาย และสาระการเรียนรู้ที่สำคัญ
    ตามแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
(Backward Design)

การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เป็นการวางแผนการเรียนรู้ที่กำหนดเป้าหมาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้ กำหนดหลักฐานชิ้นงานหรือพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้น และออกแบบกิจกรรมหรือจัดประสบการณ์ ซึ่งกระบวนการออกแบบการวางแผนมีแนวทางดังนี้

  1. กำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้
  2. กำหนดหลักฐานชิ้นงานหรือพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากได้เรียนรู้แล้ว ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้ว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถตามที่กำหนดไว้
  3. ออกแบบกิจกรรมหรือจัดประสบการณ์ ให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ระบุในข้อ 2 ซึ่งถ้านักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่กำหนดไว้ได้แสดงว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถตามข้อ 1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: